Cung cấp ca sỹ - band nhạc – nhóm nhảy tại Phan Thiết

Cung cấp ca sỹ - band nhạc – nhóm nhảy tại Phan Thiết

Nghệ thuật biểu diễn từ lâu đời, đã là một loại hình giải trí tại những nơi công cộng, cho quần chúng thưởng thức. Và nay theo đà phát triển của kinh tế - xã hội, các loại hình nghệ thuật cổ điển và đương đại đang là món ăn tinh thần cho con người trong tất cả các sự kiện quan trọng của một cá nhân hoặc một tập thể. Xuất phát từ nhu cầu đó, IQ MEDIA cung cấp các dịch vụ tổ chức sự kiện biểu diễn Nghệ thuật ở nhiều loại hình. Trong đó chúng tôi cung cấp ca sỹ ở nhiều dòng nhạc khác nhau: Nhạc trẻ, dân ca – quan họ, nhạc đỏ, thính phòng……