BFAUDIO - POWER AMPLIFIER

POWER AMPLIFIER

Có 3 loại: 2 kênh, 3 kênh & 4 kênh

► 2 KÊNH: có 7 loại

1. BFAUDIO BF-2400

Mã hàng: BF2400

Giá bán: 7 500 000 VNĐ

 

Bộ khuếch đại chuyên nghiệp 2400PRO Thuộc dòng 2U , 2 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng 2400PRO mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Chuẩn 2U.

 • 2 tai nắm phía trước.

 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.

 • Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω .

 • khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.

 • Điều khiển âm lượng kênh vào.

 • Khuếch đại lớp H.

 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.

 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.

 • 2 x ngõ ra loa Speakon.

 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-bf-2400.html

2. BFAUDIO RMA 4300

Mã hàng: rma4300

Giá bán:  9 600 000 VNĐ

 

Bộ khuếch đại chuyên nghiệp RMA4300 Thuộc dòng 2U , 2 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng RMA4300 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Chuẩn 2U.

 • 2 tai nắm phía trước.

 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.

 • Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω .

 • khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.

 • Điều khiển âm lượng kênh vào.

 • Khuếch đại lớp TD.

 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.

 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.

 • 2 x ngõ ra loa Speakon.

 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-rma-4300.html

3. BFAUDIO RMA 6600

Mã hàng: rma6600

Giá bán: 16 000 000 VNĐ

 

Bộ khuếch đại chuyên nghiệp RMA 6600 Thuộc dòng 2U , 2 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng RMA6600 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Chuẩn 2U.

 • 2 tai nắm phía trước.

 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.

 • Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω .

 • khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.

 • Điều khiển âm lượng kênh vào.

 • Khuếch đại lớp TD.

 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.

 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.

 • 2 x ngõ ra loa Speakon.

 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-rma-6600.html

4. BFAUDIO RMA 9900

Mã hàng: rma9900

Giá bán: 18 000 000 VNĐ

 

Bộ khuếch đại chuyên nghiệp RMA9900 Thuộc dòng 2U , 2 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng RMA9900 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Chuẩn 2U.

 • 2 tai nắm phía trước.

 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.

 • Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω .

 • khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.

 • Điều khiển âm lượng kênh vào.

 • Khuếch đại lớp TD.

 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.

 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.

 • 2 x ngõ ra loa Speakon.

 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-rma-9900.html

5. BFAUDIO T2.5

Mã hàng: t2.5

Giá bán: 8 600 000 VNĐ

 

Bộ khuếch đại chuyên nghiệp BFT2.5 Thuộc dòng 2U , 2 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng BFT2.5 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

     •Chuẩn 2U

 • 2 tai nắm phía trước.

 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.

 • Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω .

 • khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.

 • Điều khiển âm lượng kênh vào.

 • Khuếch đại lớp H.

 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.

 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.

 • 2 x ngõ ra loa Speakon.

 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-t2.5.html

6. BFAUDIO T2.7

Mã hàng: t2.7

Giá bán: 13 000 000 VNĐ

 

        Bộ khuếch đại chuyên nghiệp BFT2.7 Thuộc dòng 2U , 2 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng BFT2.7 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Chuẩn 2U.

 • 2 tai nắm phía trước.

 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.

 • Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω .

 • khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.

 • Điều khiển âm lượng kênh vào.

 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.

 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .

 • 2 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.

 • 2 x ngõ ra loa Speakon.

 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/t2.7.html

7. T2.14

Mã hàng: t2.14

Giá bán: 20 000 000 VNĐ

Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/t2.14-seri-class-td.html

► 3 KÊNH có 3 loại

1. ​BFAUDIO T5.8

Mã hàng: t5.8

Giá bán: 15 000 000 VNĐ

 

Bộ khuếch đại chuyên nghiệp BFAUDIO T5.8 Thuộc dòng 2U , 3 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng T5.8  mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Chuẩn 2U.
 • 2 tai nắm phía trước.
 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.
 • Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω .
 • khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.
 • Điều khiển âm lượng kênh vào.
 • Khuếch đại lớp H.
 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.
 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.
 • 3 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .
 • 3 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.
 • 3 x ngõ ra loa Speakon.
 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.
 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.
 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.
 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-t5.8.html

2. BFAUDIO T6.12

Mã hàng: t6.12

Giá bán: 20 000 000 VNĐ

Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-t-6.12-en-vn.html

3. BFAUDIO T8.14

Mã hàng: t8.14

Giá bán: 22 000 000 VNĐ

Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-t-8.14-en-vn.html

► 4 KÊNH Có 5 loại

1. BFAUDIO BF-4800

Mã hàng: bf4800

Giá bán: 21 000 000 VNĐ

 

Bộ khuếch đại chuyên nghiệp 4800PRO thuộc dòng 2U, 4 kênh, trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao, mạnh mẽ, kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các dòng 4800PRO mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Chuẩn 2U.

 • 2 tai nắm phía trước.

 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.

 • Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω .

 • Khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.

 • Điều khiển âm lượng kênh vào.

 • Khuếch đại lớp H.

 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.

 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

 • 4 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .

 • 4 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.

 • 4 x ngõ ra loa Speakon.

 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-bf-4800-en-vn.html

2. BFAUDIO BF-9140 ♦HOT

Mã hàng: bf9140

Giá cũ: 28 000 000VNĐ ⇒ 25 000 000 VNĐ ( Giảm 11% )

Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-bf-9140.html

3. BFAUDIO H8600

Mã hàng: h8600

Giá bán: 14 000 000 VNĐ

Thông tin chi tiết : http://bfaudio.com/bfaudio-h8600.html

4. BFAUDIO T4.10

Mã hàng: t4.10

Giá bán: 22 000 000 VNĐ

 

  Bộ khuếch đại chuyên nghiệp BFAUDIOT4.7 Thuộc dòng 2U , 4 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng T4.7 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

 • Chuẩn 2U.

 • 2 tai nắm phía trước.

 • Công tắc phía sau để lựa chọn độ nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào.

 • Hoạt động tốt với 8 và 4 ohm

 • khởi động mềm và mạch bảo vệ quá tải.

 • Điều khiển âm lượng kênh vào.

 • Khuếch đại lớp H.

 • Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau.

 • Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

 • 4 x cổng tín hiệu XLR đầu vào .

 • 4 x cổng tín hiệu XLR đầu ra.

 • 4 x ngõ ra loa Speakon.

 • Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

 • Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

 • Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

 • Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-t4.10.html

5. BFAUDIO T4.7

Mã hàng: t4.7

Giá bán: 18 000 000 VNĐ

 

   Bộ khuếch đại chuyên nghiệp BFAUDIOT4.7 Thuộc dòng 2U , 4 kênh , trọng lượng nhẹ đã được thiết kế để cho độ tin cậy cao ,kéo dài thời gian sử dụng  trong lắp đặt cố định hoặc di chuyển. Các Dòng T4.7 mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các tính năng và lợi ích chính:

•Chuẩn 2U

•2 tai nắm phía trước

•Công tắc phía sau để lựa chon nhạy đầu vào, và kết nối các kênh đầu vào. 

•Hoạt động tốt với tải 8Ω và 4Ω

•Khởi đọng mềm và mạch bảo vệ quá tải.

•Điều khiển ân lượng kênh vào

•Khuếch đại lớp H

•Luồng không khí để làm mát hiệu quả từ trước ra sau

•Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.

•4 x cổng tín hiệu XLR đầu vào

•4 x cổng tín hiệu XLR đầu ra

•4 x ngõ ra loa Speakon

•Mức độ điều khiển chính xác, công tắc nguồn.

•Power và tín hiệu LED hiển thị cho mỗi kênh.

•Bảo vệ khuếch đại bao gồm ngắn mạch, nhiệt độ quá mức và rò DC ngõ ra.

•Thông tin chi tiết: http://bfaudio.com/bfaudio-t-4.7-en-vn.html

 

DỊCH VỤ KHÁC

09333 4 8885